Preview Mode Links will not work in preview mode

Radio Marz | پادکست فارسی رادیو مرز

May 30, 2020

روایت کسانی که رقصیدن یا نرقصیدن بین آنها و دیگران فاصله به وجود آورده.

موسیقی‌های استفاده شده

چرا نمی‌رقصی، دهاتی، دستتو بذار تو دستم، Balkaneros، تو بزن تا من برقصم، Bella Ciao، ما...


Apr 29, 2020

روایت کسانی که یکی از اعضای خانواده رو به دلیل کرونا از دست داده‌ن و این بیماری و شیوه‌ی متفاوت سوگواری بین اونها و دیگران فاصله‌ی بزرگی به وجود آورده

موسیقی‌های استفاده...


Mar 16, 2020

روایت کسانی که در کودکی یا بزرگسالی از طرف اطرافیان مورد آزار جنسی قرار گرفتن و این اتفاق، فاصله‌ای بین اونها و دیگران به وجود آورده.

موسیقی‌های استفاده شده:

Take me to the depth, Suzuki S...


Jan 22, 2020

این قسمت روایت نسل دوم افغانستانی‌های ساکن ایرانه، و مرزی که مهاجر بودن بین اونها و بقیه‌ی مردم ایران به وجود آورده.

موسیقی‌های استفاده شده

Accordion, Carol of the Bells, Fresh Fallen Snow, Mars Cantina,...


Dec 3, 2019

در این قسمت روایت نابیناهایی رو می‌شنوید که نابینایی بین اونها و آدمهای دیگه دیوار و مرز پررنگی به وجود آورده.

پرسشنامه شناخت مخاطبان رادیو مرز

موسیقی‌های استفاده شده

Kevin MacLeod:...