Preview Mode Links will not work in preview mode

Radio Marz | پادکست فارسی رادیو مرز

Oct 18, 2020


Sep 13, 2020

روایت فاصله‌ای که فرزندخواندگی و فرزندپذیری به وجود می‌آورد.

موسیقی‌های استفاده شده: Western Spaghetti - Chris Haugen, Here Come the Raindrops - Reed Mathis

موسیقی شروع و پایان: مهدیار آقاجانی

اسپانسر:


Aug 9, 2020

روایت روزهای بعد از آزادیِ زنی که به اتهام کشتن همسرش هفت سال را در زندان سپری کرد.

موسیقی استفاده شده: To Weather a Storm -Dan Lebowitz

موسیقی شروع و پایان: مهدیار آقاجانی

عکس: محسن علیشیری


Jun 29, 2020

روایت چند راننده کامیون از فاصله‌ای که این شغل بین آنها و دیگران به وجود آورده

موسیقی‌های استفاده شده

Anamalie, Road to Moscow

موسیقی شروع و پایان: مهدیار آقاجانی

عکس: فاطمه روانگرد


May 30, 2020

روایت کسانی که رقصیدن یا نرقصیدن بین آنها و دیگران فاصله به وجود آورده.

موسیقی‌های استفاده شده

چرا نمی‌رقصی، دهاتی، دستتو بذار تو دستم، Balkaneros، تو بزن تا من برقصم، Bella Ciao، ما...