Preview Mode Links will not work in preview mode

Radio Marz | پادکست فارسی رادیو مرز

Mar 6, 2023

روایت فاصله‌ای که ازدواج در سنین کودکی بین زنان و دیگران به وجود می‌آورد. 

 

اسپانسر: لیوا فارما | اینستاگرام لیوا فارما

اسپانسر: دیجیکالاجت

موسیقی تیتراژ: گروه کلی 

موسیقی متن:...


Feb 5, 2023

روایت کسانی که در رفراندوم جمهوری اسلامی در فروردین ۱۳۵۸ به راه اکثریت نرفتند.

موسیقی تیتراژ: گروه کلی

موسیقی متن:‌ With a Rose in Your Teeth - Nathan Moore

عکس از آرشیو...


Jan 4, 2023

روایت زن‌هایی که در خیابان‌های ایران روسری از سر برداشته‌اند. 

موسیقی تیتراژ: گروه کلی

موسیقی پایان: راه ماهی


Dec 3, 2022

روایت فاصله‌ای که اخراج شدگان از دانشگاه‌ها بعد از انقلاب فرهنگی با .دیگران احساس کردند

موسیقی تیتراژ: گروه کلی

موسیقی متن: I Feel You - Kevin MacLeod

عکس: کاوه کاظمی از Getty...


Nov 4, 2022

روایت جداافتادگی کسانی که حق بازگشت به ایران از آنها گرفته شده. 

موسیقی تیتراژ: گروه کلی

موسیقی متن: Lurking - Silent Partner

عکس از maja...