Preview Mode Links will not work in preview mode

Radio Marz | پادکست فارسی رادیو مرز

Dec 3, 2019

در این قسمت روایت نابیناهایی رو می‌شنوید که نابینایی بین اونها و آدمهای دیگه دیوار و مرز پررنگی به وجود آورده.

اسپانسر: بایودنت

موسیقی‌های استفاده شده

Kevin MacLeod: As I Figure, Padanaya Blokov,...


Oct 22, 2019

با کسانی صحبت کردم که در مدارس استعدادهای درخشان یا سمپاد درس خوندن و تحصیل در این مدارس بین اونها و دیگران فاصله به وجود آورده. این دیگران هم شامل هم‌مدرسه‌ای‌ها میشه، هم...


Sep 18, 2019

اینجا روایت کسانی رو می‌شنوید که عزیزشون رو بر اثر خودکشی از دست دادن و این اتفاق فاصله و مرزی بین اونها و بقیه به وجود آورده.

موسیقی‌های استفاده شده

Dial Me, Sinking Ship, Level plane, Lover’s...


Aug 25, 2019

این قسمت درباره فاصله‌ایه که بچه‌هایی که پدر و مادرشون از هم طلاق گرفتن، با والدین و جامعه پیدا می‌کنن

موسیقی‌های استفاده شده

Dan Lebowitz: Last Train to Mars, Surrender, Bring Me Your Sorrow

Asher Fulero: Mournful...


Jul 22, 2019

این قسمت درباره فاصله‌ایه که سربازی بین یک سرباز وظیفه و اطرافیان به وجود میاره و با چند نفر که این فاصله رو احساس کردند صحبت شده

موسیقی‌های استفاده شده

Invincible, Metaphosis, Sharp Senses, The...