Preview Mode Links will not work in preview mode

Radio Marz | پادکست فارسی رادیو مرز

Nov 4, 2022

روایت جداافتادگی کسانی که حق بازگشت به ایران از آنها گرفته شده. 

موسیقی تیتراژ: گروه کلی

موسیقی متن: Lurking - Silent Partner

عکس از maja...


Oct 8, 2022

روایت بازداشت شدن توسط گشت ارشاد و فاصله‌ای که این تجربه بین دختران و والدینشان به وجود می‌آورد 

موسیقی تیتراژ: گروه کلی

موسیقی متن: Echi SclaviSep 17, 2018

موضوع این قسمت اختلافات خانوادگی سر حجابه، شکاف و بحث و جدل‌هایی که به وجود میاره و نحوه برخورد دختر یه خانواده با محدودیتی که والدین میخوان اعمال کنن. 


Aug 13, 2018

تقریبا دو سوم زن و شوهرها بعد از بچه‌دار شدن دیگه از زندگی مشترکشون چندان راضی نیستند. اومدن بچه چه تغییری تو زندگی‌شون به وجود میاره که باعث می‌شه از هم فاصله بگیرن؟ با پدر و...